El rol de Director d’E-Learning

El rol de director d’e-learning és un rol emergent, com ho són la majoria dels rols relacionats amb la digitalització del procés d’ensenyament/aprenentatge (E/A). Són rols emergents, senzillament, perquè ara existeixen i abans no. Però no crec que totes les organitzacions estiguin preparades per apreciar l’ús i necessitat de molts d’aquests rols.

Respecte a quin futur li espera al rol del Director d’E-Learning, crec que, com la majoria de rols relacionats amb la digitalització del procés E/A, tendirà a mutar, hibridar-se, contextualitzar-se, però, allí on n’hagin sabut veure la necessitat, prevaldrà.

La veritat és que no puc mostrar-me tan rotund com voldria. Des del meu punt de vista, el rol de director d’e-learning és una figura clau per accelerar el procés de digitalització de les estructures/operacions/processos A/E d’una organització. Ja sigui posant al dia les iniciatives existents com explorant les noves oportunitats que s’han obert davant nostre; i que no paren d’aparèixer.

La figura del director d’e-learning la veig ubicada en una aresta on convergeixen diversos plans. La figura del director d’e-learning pot ser la clau de volta del procés de digitalització de tota l’organització. I no ‘només’ en l’àmbit de la formació en sí. És per mitjà de l’E/A que es transformen les organitzacions i no pas adquirint llicències de software o construint faraòniques intranets. Seran les persones utilitzant aquestes eines les que transformaran l’organització. Sota aquesta perspectiva, l’optimització de la formació d’aquestes persones esdevé una qüestió estratègica.

En el cas d’una organització en ple procés de digitalització, el director d’e-learning és troba a la frontera del director de formació, del director de recursos humans i del director de sistemes d’informació. La meva prudència a l’hora d’afirmar la necessitat del rol del director d’e-learning rau aquí: En una (hipotètica) taula on hi ha asseguts 3 directors executius (formació,RRHH i SSII), com rebran aquests 3 directius al nou company? El veuran com un intrús que traspassa fronteres i s’endinsa dins el seu territori? O el veuran com una oportunitat per millorar l’organització?

Des del meu punt de vista, les organitzacions que siguin capaces d’identificar la necessitat de crear el rol de director d’e-learning, estaran creant una autèntica força transformadora dins de l’organització.

foto principal unsplash-logoIchio
Comparteix-me