Autor: Vicenç Sallés

Graduat en ciències de la comunicació, tècnic audiovisual, tècnic en desenvolupament d'aplicacions web, estudiant per sempre, nerd.